ÇİM ÇEŞİTLERİ » Diğer Bilgiler » Terimler Sözlüğü

 
Atletizm sahası Genellikle açık alanda bulunan ve üstünde atletizm ve (Athletic field) eğlence faaliyetlerinde bulunulan çim saha.
Kulakçık Yaprak ayasının alt kısmında veya yaprak kılıfının (Auricle) üzerinde sapı saracak şekilde uzanan ve genellikle çengel görünümlü bir çift çıkıntı.
Top izi  Çim yüzeyinde, genellikle golf deliğinin etrafındaki (Ball Mark) çim alanda, golf topunun çarpmasıyla çimde meydana gelen çöküntü ve/veya kopma.
Top mesafesi (a) topa vuruştan sonra topun havadaki seyrini müteakip (Ball Roll) yere değdiği anda (b) deliğe atma veya(©) el hareketi sonucu kat ettiği mesafe.
Harman Tek bir çim türünün 2 ya da daha fazla bitki çeşidiyle (mix) oluşturduğu kombinasyon.
Demet tür büyüme Rizom veya stolonsuz toprak yüzeyinde ya da yüzeye (Bunch-type growth) yakın yerde intravaginal kök filizlenmesi vasıtasıyla bitki büyümesi.
Serin iklim çimi Serin yetişme sezonuna (15°C’tan 24°C’a kadar) uyum (Cool Season sağlamış ve bu dönemde iyi yetişen çim türleri.) Sıcak havada pek çoğu dormant durumuna geçer ya da hasar görür. Bu tür, Festucoid’in alt familyasındaki ırkları içerir.
Çimden kesit alma İçi boş çatal ya da kaşık kullanarak topraklı çim (Coring) keseklerinin çıkarılmasıyla yapılan çim kültivasyon metodu.
Sürünerek büyüme Bitki gelişimi; rizom ve/veya stolonlar ile toprak (Creeping growth yüzeyinde veya yakınında yatay olarak yayılarak habit extravaginal gövde büyümesi.
Cultipacker Toprağın yüzeyine yakın bir derinlikte hazırlanmış tohum ekicisi tohum tarhlarının içine çim tohumu atmak için (Cultipacker tasarlanmış olan ve atılan tohumun etrafındaki toprağı seeder) sıkılaştıran mekanik tohum ekme makinesi. Bu makine genel olarak çekmeli tür veya arka kısma yerleştirilmiş ve büyük yüzü ön tarafta olmak üzere, dişli silindiri olan ve yan tarafta küçük arka silindirler arasında tohum kutusu bulunan alet.
Kültivar Eşeyli ya da eşeysiz üretildiğinde diğer türlerden ayırt (Cultivar) edilme özelliklerini koruyan ve herhangi bir özelliğiyle (morfolojik, fizyolojik. sitolojik vb.) diğer bitkilerden ayrılan bitki çeşitleri kümesidir.
Kültivasyon Çime uygulanır; kultivasyon, toprağın ve/veya bitki kalıntılarının çime zarar vermeksizin işlenmesi anlamına gelir. Örneğin; çimden kesit alma, dilimleme, toprağa delik açma veya diğer araçlar.
Ayıklama Çok miktardaki bitki kalıntılarından dikey biçme (Dethatch) şekli ve mekanik uygulamalarla kurtulma.
Çim parçası Golf sopasının vuruşunun ya da kramponlu ayakkabıların (Divot) neden olduğu çim parçalarının kopmasıyla çimde oluşan oyuk ve açıklık.
Dormant durumda Gelecek ilkbahara kadar tohumun çimlenmesi için hava tohum atma sıcaklığının çok düşük olmadığı sonbahar sonu ya da (Dormant seeding) kış başında tohum atma.
Endofit Yaşam döngüsünün, en azından bir bölümünde, konakçı (Endophyte) bir bitkide parazit ve simbiyot olarak yaşayan bir organizma. Örneğin; çimen gibi yüksek bitkilerdeki fungus gibi.
Evapotranspirasyon Buharlaşma ve terleme yoluyla toplam nem kaybı. (Evopotranspiration)
Düzensiz büyüme Çim yapraklarının, filizlerin, yeşil stolonların (Grain) istenmeyen şekilde ters büyümesinden dolayı golf topunun çimde yuvarlanarak gideceği yönden sapması.
Çim (Grass) Poaceae familyasından herhangi bir bitki.
Hibrit (Hybrid) Genetik yapıları birbirinden farklı olan bitkiler arasında melezleme yoluyla elde edilen ürün.
Suda yetisen Tohum yatağına püskürtme yoluyla pompalayarak su tohum karışımına tohum ekme. (Hydroseeding - Sulu tohumlama)
Bogum Art arda gelen iki boğum arasında kalan gövde kısmı. (Internode)
Çim rulolarına Çimin duruşunu iyileştirmek veya kompozisyonunu tohum atma değiştirmek için kesekler, çim şeritleri, sıraları (Interseed) ya da filizler arasına veya çimin içine tohum atma.
Yan filiz Yaprak koltuğundaki vegetative tomurcuktan veya (Lateral shoot) gövde düğümünden, rizom veya stolondan çıkan filiz.
Ligula (Lingule) Bağlam ve ayanın birleştiği noktada çim yaprağının filize bakan kısmındaki membranöz veya tüylü uzantı.
Düsük ısıda Düşük ısıdan dolayı çimde ortaya çıkan klorofil ve renk kaybı bununla bağlantılı olarak yeşil renk kaybı. (Low - temperature discoloration)
Karısım İki ya da daha fazla ırkın kombinasyonu (Mixture)
Biçme sıklıgı Bir çim alanının haftada, ayda veya yetişme mevsiminde (Mowing frequency) kaç kez biçileceğidir (mütekabil biçme sıklığı, biçme aralığıdır- gün, hafta veya birbiri ardına yapılan biçme sayısı).
Biçme yüksekligi  Biçme sırasında çimin yerden itibaren kesildiği (Mowing height) yükseklik.
Ara ekim Genellikle, mevcut geçici serin mevsim çiminin üstüne, tohum atma çoğunlukla ılık mevsim çimi, yeşil ve aktif çim (Overseed) yetiştirmek için dormans sırasında tohum atma.
Panikül Başakçıkların ana filize doğrudan bağlanmadığı (Panicle) çiçeklenme türü.
Ön çimlenme Elverişli sıcaklıkta, tohumun nemli ve oksijenli bir tohum ortama konularak toprağa ekilmesinden önce kısmi (Pregerminated seed) çimlenmesi.
Iyilestirici etki  Çimin hasar görmesinden sonra genellikle aksiller (Recuperative tomurcuklardan vegetative büyüme ile iyileşme capacity) kapasitesi.
Makaralı biçme Biçme kasasına tespit edilmiş sabit bıçakların (yatak makinesi bıçakları) karşısında bulunan ve dönen helezoni makara (Reel mower) vasıtasıyla çim kesen biçme makinesi. Bu makara bir tür kırpma hareketi sağlar.
Yenileme, çim Mevcut canlı ya da ölü vegetasyonun içine yeniden çim (Renovation,turf ) ekimiyle yapılan çim yenilenmesi.
Rizom (Rhizome) Boğumlardan doğan ayrık kökler ve pul yapraklarla yer altında uzanan gövde (ya da fidan).
Döner biçme  Çim yüzeyine paralel olarak değen ve yüksek süratle makinesi dönen bıçaklarıyla çim biçen makine. (Rotary Mower)
Tohum (Seed) Olgun ovül.
Yarı-kurak bölge Sulama olmayan yarı kurak bölgelere adapte olmuş çim. Çimi (Semiarid Buff alograss, bluegrama ve sideoats gramayıkapsar. (turfgrass)
Filiz sıklıgı Birim alan başına düşen nispi filiz sayısı. (Shoot density)
Rulo çim Yapışkan topraklı plaka, kare veya çim şeridi şeklindeki (Sod) çim. Vegetative ekimde kullanılabilir.
Toprak havalandırması Sert uçlu çatal veya sivri düz bıçakların çim ya da (Spiking) toprak yüzeyine nüfuz ederek çimin kültivasyonunu sağlayan yöntem.
Fıskın Karıklara ya da küçük oyukların içine ekim yaparak ve (Sprig) stolon, rizom veya kökleri kullanarak çim alanı meydana getirme.
Ilkbahar İlkbahar sıcaklıkları ve nem koşulları klorofil sentezi yeşillenmesi için uygun hale geldiğinde bitkilerin kış dormansindan (Spring greenup) kurtulup, ilk ilkbaharda filizlenmesi.
Durus (Stand) Birim alan başına toprağa tutunmuş filizlerin sayısı.
Stolon (Stolon) Toprak yüzeyi boyunca uzanan ve boğumlarından yaprakların ve ayrık köklerinin geliştiği uzun gövde (ya da filiz).
Yaz dormansi Sıcak ve nemden dolayı perennial bitkilerde büyümenin (Summer dormancy) durması ve filizlerinin art arda kuruması.
Doku, yaprak Yaprak genişliği, konikliği ve düzenlemesiyle çime has (Texture,leaf) doku.
Bitki kalıntıları Toprak yüzeyine yerleşmiş ve ayrışmamış ya da kısmen (Thatch) ayrışmış organik kalıntı tabakası olup, ortamında çimin büyümesini destekleyen üst bir tabaka meydana getiren toprak.
Filizler Aksiller tomurcuktan intravaginal olarak gelişen (Tiller) genellikle dik duran yan filizler.
Üstten toprak Çim yüzeyine,hazırlanmış toprak karışımının ilavesi atma süpürerek, kaplayarak ve tırmıklayarak toprağı işlemek (Topdressing) ve / veya düz yeşil alan elde etmek için sulamak, bitki kalıntılarını oluşturan malzemeler ve stolonlar arasındaki toprağı işleyerek çimi sıkılaştırmak, bitki alıntılarının ayrışmasını sağlamak ve vegetative dikim sırasında stolon ve filizlerin üzerini kaplamak. Ayrıca bu, toprağa eklenecek malzemelerin çime uygulanmasını da kapsar.
Çim tabakası Biçilmiş vejetasyonu kaplayan, kök ve gövdesi birbirine (Turf ) karışmış organik dokulu toprak üstünde yetişen çim.
Çim Genellikle yayılma alışkanlığı olan bir ırk veya ot (Turfgrass) bitkisi olup biçilen çim tabakası olarak bakımı sağlanır
Çesit  Kültivar’a bakınız.
Vegetative Üreme Vegetasyon parçalarının (filiz veya kesek parçaları) Vegetative kullanılması yoluyla olan eşeysiz üreme, propagation.
Dikey biçme Dikey olarak dönen bıçakları bulunan ve bitki kalıntısı, makinesi tane ve yüzeyin sıkışmasını azaltmak amacıyla çim alanın (Vertical mower) yüzeyini kesen mekanik alet.
Sıcak iklim çimi  Yetişme sezonunun ılık dönemlerine 27°C’tan 35°C’ ye (Warm-Season) kadar adapte olmuş ve bu dönemlerde olumlu büyüyen çim türleri. Eragrostois ve panicoid alt familyalarını içerir.
Yıpranma (Wear) Çim üzerine basmanın yarattığı toplam zararlı etki.
Kısın üstten atma Kış dormansinın başlangıcında ya da yakınında serin (Kış mevsim çiminin ılık mevsim çimi üzerine atılması) döneminde ılık mevsim çimleri kahverengi olup subtropikal iklimlerde dormant durumunda yeşil çim elde etmek için uygulanır.
Kıs ölümü Kış döneminde çim bitkisinde meydana gelen herhangi bir (Winterkill) hasar.

 


» İklim Haritası

» Tohum Seçimi ve Çim Alanı Tesis Etme

» Çim Hastalıkları

» Terimler Sözlüğü

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ürün ve hizmetlerimiz hakkında soru ve önerilerinizi bizlere mesai saatleri içerisinde aşağıdaki iletişim numaralarımız ve e-posta adresimizden ulaşatırabilir, ayrıca iletişim sayfamızdan, iletişim formumuz direk mesaj gönderebilirsiniz.

Telefon (0242) 340 50 55 (pbx) 
Faks (0242) 340 63 64
E-Posta infoantalya@semillasfito.com