ÇİM ÇEŞİTLERİ » Diğer Bilgiler » Çim Hastalıkları

(a) Çimlenme öncesi çürüklük (tohum çürüklüğü)
(b) Çimlenme sonrası kök çürüklüğü

• Patojenler: Pythium spp., Bipolaris sorokiniana, Rhizoctonia spp. Drechslera spp., Fusarium spp.
• Semptom ve Belirtiler :
   (a) Fide çıkışı yoktur, seyrek durumdadır.
   (b) Fide çıkışında, sarı ve kızıla döner, solar ve çöker, sonrada kahverengiye döner ve toprak  
   yüzeyinde çürüklük görülür.
• Hastalığa sebeb olan koşullar; Zayıf çimlenme gücüne sahip tohum yaşlı tohumlar kullanılması, kötü
   tohum yatağı hazırlığı, derin tohum ekimi çok soğuk veya çok nemli toprak, tohum yatağında aşırı 
   azot, fazla tohum adedi kullanılması hastalığın ortaya çıkması için uygun ortam sağlar.Özellikle
   kışın  veya yazın, fazla tohum adedinden kaçınılmalıdır.

Çim Bitkilerinde “Pythium-incited damping off” Kontrolü

1. Apron uygulanmış tohum veya 100 kg tohuma 300 gr. oranında Koban uygulanmış ilaçlı tohum
    kullanılması tavsiye edilir. Fungusid kuruyken uygulanmalıdır. İlacı uygulamanın kolay yolu
    tohumları aynı oranda lotlara bölmek ve kapanabilen kaplara yerleştirmektir. Kap yeterince geniş
    olmalıdır, tohumlar içine yerleştirildiğinde yarısından fazlası dolmamalıdır. Daha sonra 34-36 gr
    kuru Enthazole eklenir, kap sıkıca kapatılır, ve kuvvetlice farklı yönlerde döndürülerek ilacın
    tohumları olabildiğince kaplaması sağlanır.
2. Yeni ekim yapılmış bölgeyi örnek bir şekilde gelişen fideler kaplamaya başladığında, 100 m•'5m2  
    alana 5-10 kg su ile en düşük tavsiye edilen dozda Metalaxy 1 veya Propamocarb ile ilaçlama
    yapılmalıdır. ( Bu işlem iyi havalandırma yapılan bir alanda yapılmalıdır ve ekip gaz maskesi ve
    plastik eldivenler kullanmalıdır.)

 

GRAY LEAF SPOT
• Patojenler: Pyricularia grisea
• Etkilenen Çimler: St. Augustinegrass, perennial(çok
   yıllık) ryegrass
• Semptom ve Belirtiler : Önce yaprak dokuları minik
   kahverengi noktalar şeklinde görülür, daha sonra
   benekler 1,88 cm’ye kadar uzayarak büyür. Benekler,
   kenarları sarı-yeşil halkalarla sınırlanmış hafif düzensiz
   kahverengi, strese girmiş mavi - gri merkezlerde
   gelişebilir. Sonuçta tüm yaprak sarıya dönüşür.
• Hastalığa Uygun Koşullar: Hastalık kışın ve 
   sonbaharda görülür. Özellikle uzun süre neme doymuş
   atmosferde ve 21-27°C civarlarında ortaya çıkar. Genç
   bitkiler daha hassas olmaktadır. Duyarlılık yükselen
   azot gübrelemesiyle artar.
• Kontrol: Chlorothalonil
   
DOLLAR SPOT
• Patojenler: Sclerotinia homoeocarpa
• Etkilenen Çimler : Kentucky ve tek yıllık bluegrass, bentgrass,
   ryegrass, fine-leaved fescue, bermudagrass, centipedegrass, zoysia
• Semptomlar ve Belirtiler: Yaprak üzerinde ıslanmış görünümüne
   dönüşen sarı-yeşil lekelenmeler, daha sonra saman    rengine döner,
   yaprak kum saati şeklinde kızılımsı kahverengi kenarlara sahip olur. 
   Tam görünümü kapladığı alanın çapı 2,5-15 cm olan kirli beyaz
   parçalara sahip çim şeklindedir.
• Hastalığa Uygun Koşullar: Uzun süreli yüksek nemle birlikte 21-27C
   sıcaklık en ağır olduğu zamandır. Şiddetli çiğ zararın
   oldukça artmasına sebep olur. Özellikle toprak nem seviyesinin düşük
   olduğu zaman hastalığın yayılması için uygundur.
• Kontrol: Triadimefon, Propiconazole, Iprodione, Thiophanate Ethyl,
   Curalan, Chlorothalonil, Thiophanate Methyl, Fenarimol,
   Touche,Sentinel, Eagle, Lynx.
   
FUSARIUM BLIGHT

• Patojenler: Fusarium culmorum, F. Poae
• Etkilenen Çimler: Kentucky bluegrass, bentgrass, red
   fescue
• Semptom ve Belirtiler: ilk olarak 5-15 cm çapında 
   açık yeşil lekeler görülür. Tek bir lekenin büyüklüğü
   90-180 cm’ye yükselebilir, aynı hastalıklı bölge
   renginin hızlı bir şekilde mat kızılımsı kahverengiye
   dönüşmesi gibi; kızılımsı kahverengi kenarlara sahip 
   açık taba rengine dönüşür. Lekelerin şekli dairesel, 
   uzun ince çizgiler halinde, hilal şeklinde olabilir. Çoğu
   kez hastalıklı bölgeler “kurbağa gözü” başlangıcı
   sanılır.
• Hastalığa Uygun Koşullar: Genellikle yüksek nemli 
   ve gündüz sıcaklığının 25-35°C, gece sıcaklığının ise
   21°C veya daha yüksek olduğu periyotlar süresince
   şiddetlidir. Yüksek azot gübrelemesi, düşük toprak
   nemi içeriği hastalığın büyümesi için uygun
   koşullardır.
• Kontrol: Triadimefon, Thiophanate Methyl,
   Fenarimol. Gece sıcaklığı 21°C’ye ulaştığı 
   zaman koruyucu ilaçlar uygulanmalıdır.
   
BROWN PATCH

• Patojenler: Rhizoctonia soloni ve R. Zeae
• Etkilenen Çimler: Kentucky blugrass, bentgrass,
   bermudagrass, tall fescue, ryegrass, zoysia,
   St. Augustinegrass
• Semptomlar ve Belirtiler: Golf & Bowling Greens 60
   cm genişliğinde 3 dairesel leke görülür. Daha sonradan
   solarak açık kahverengileşen morumsu yeşil renk,
   erken sabah saatlerinde lekeye benzeyen morumsu gri
   halkalar görülür.
• Uzun Kesim Çim: 3-5 cm’den 25-30’ye kadar açık
   kahverengi düzensiz şekilli lekeler oluşur. Dairesel
   lekeler “kurbağa gözü” görünümündedir. Kırmızımsı
   kahverengi kenarlı soluk
   yanmış yaprak lekelenmeleri olur.
• Hastalığa Uygun Koşullar: Yaprak enfeksiyonu 15C
   de başlar ve etkisi 27C aralarında artar. 20°C’nin
   üzerindeki gece sıcaklığı ve yaprağın 8-12 saat nemli 
   olduğu periyottur. Yaprak kolonileri yağmurlu
   ve çok nemli havalarda daha hızlıdır. Hastalık fazla
   azot gübrelemesinde daha şiddetlidir(özellikle
   ilkbaharda).
• Kontrol: Propiconazole++, Triadimefon++, Iprodione,
  Thiopharate Ethyl, Curalan, Chlorothalonil,
   Mancozeb, Thiophanate Methyl, ProStar, Sentinel++,
   Spotrete, Terraclor, Touche, Vorlan.
• Çoğunlukla Amerika’nın güneydoğusunda ve bazı
   geçiş  bölgelerinde sıcak bölge çimlerinde
   sonbahar veya ilkbahar hastalığı.
• SI fungusidleri koruyucu olarak uygulandıklarında daha
   etkilidir.
   
RUST

• Patojenler: Puccinia spp.
• Etkilenen Çimler: Kentucky bluegrass, Perennial
   ryegrass, Turfgrass
• Semptom ve Belirtiler: ilk olarak çizgisel doğrultular
   formunda sarı renkli yaralanmalar ortaya çıkar. Yaprak
   yüzeyinin parçalanmasıyla turuncu renkte kabarcıklar
   belirir. Yapraklar yukarıdan aşağıya doğru sararır.
   Tüm  çim sarı renk alır.
• Hastalığa Uygun Koşullar: 2-3 gün süresince
   olumsuz,  21°C ’lık yüksek düzeyde neme sahip 
   havada ve  gün ortasında 27°C ’lık sıcaklıkta hastalık
   çok kolay bir şekilde ortaya çıkabilir. Hastalık özellikle
   nitrojen noksanlığında şiddetli etkisini gösterir.
• Kontrol: Propiconazol ve Triadimefon.
   
PYTHIUM ROOT ROT VE PYTHIUM SNOW BLIGHT

• Patojenler: Pythium graminicola, P. vanterpooli, diğerleri
• Etkilenen Çimler: Bentgrass, rye grass, fescue
• Semptom ve Belirtiler: Hastalık başlangıcında çim üzerinde    
   düzensiz şekilli, açık kahverengi ve gri renkli lekeler
   belirmeye başlar. Bu lekeler zamanla çoğalarak daha belirgin 
   halde gözüken gruplar oluşturur. Yapraklar ilk olarak ıslak
   görünümlüdür daha sonra ise kuruyup büzüşür.
• Snow Blight: Hastalık genelde alçak yeşil alanlarda veya örtü 
   altında görülür. Hastalıklı bitkiler sarıdan turuncuya
   değişen bir renk gösterir ve taba rengi veya griye solar.   
   Yaprak  yanıklığı olabilirde olamayabilirde. Semptomlar
   “dolar spot” a benzeyebilir.
• Kök Çürüklüğü: Hastalıklı bitkiler sarı veya kızılımsı
   kahverengiye döner, dokular suyla dolar ve çim düzensiz bir
   şekilde ölür. Yaprak yanıklığı yoktur.
• Hastalığa Uygun Koşullar: iki hastalıkta normalde geç kış
   döneminde görülür, özellikle aşırı nemli ve serin , soğuk
   mevsimlerde. “Kök çürüklüğü” uzun nemli periyotlarda ve
   kapalı havada her an tekrarlayabilir.
• Kontrol: Fosetyl A1, Propamocarb, Ethazole ve diğer Pythium
  fungusidleri. Sadece tek bir ürünle sürekli kontrol her zaman 
  başarılı sonuç vermez.
   
PYTHIUM BLIGHT

• Patojenler: Pythium ultimum, Pythium aphanidermatum
   Pythium myriotylum diğerleri
• Etkilenen Çimler: Bentgrass, ryegrass, annual(tek yıllık)   
   bluegrass.
• Semptomlar ve Belirtiler: ilk önce yarısında ıslak koyu yeşil 
   küçük noktalar veya lekeler oluşur; daha sonra bu lekeler
   büyür ve hızlı bir şekilde açık kahverengiye doğru solar.
   “Bentgrass” de lekeler turuncu-gümüş renk olarak gelişir ve
   erken sabah saatlerinde gri halkalar şeklinde bulunabilir.
   Hastalık lekeleri 3 m genişliğinde alanı, birleşerek kaplayabilir.
   Kıvrımlı izler veya morumsu sınırlarla yuvarlak lekeler hilal
   şeklinde olabilir,hastalıklı bölgeler “kurbağa gözü” belirtisi
   sanılabilir. Erken sabah saatlerinde beyaz mantar büyümesi
   görülebilir.
• Hastalığa Uygun Koşullar: Enfeksiyon 21° C’ye yakın  
   sıcaklıklarda gece başlar. Yaprak yanıklığı 30°C ile 35°C
   arasında daha şiddetlidir. Hastalığın büyümesi özellikle
   yaprağın nemli olduğu uzun zamanlarda gerçekleşir. Yüksek
   azot gübrelemesi hastalığın gelişimini arttırır.
• Kontrol: Fosetyl A1, Propamocarb, Metalaxyl, Ethazole,
   Chloroneb, Teremec SP, Pace [Metalaxyl + Mancozeb].
   
ALGAL SCUM

• Patojenler: Mavimsi yeşil renkte ipliksi suyosunları.
• Etkilenen Çimler: Gölge ve nemli koşullardaki tüm çimler.
• Semptom ve Belirtiler: Girintili çıkıntılı ve siyahi renkte
   köpük görünümünde bir yüzey.
• Hastalığa Uygun Koşullar: Kapalı, sıcak ve yağmurlu havanın
   uzun periyotlar şeklinde devam etmesi.
• Kontrol: Drenaj ve havalandırma iyileştirilmesi. Düzenli 
   sulama yapılması. Biçim yüksekliğinin arttırılması. Azotlu
   gübreleme uygulaması. Tuzluluğun giderilmesi (Kireç 
   uygulaması). Demir sulfat uygulaması. Sabun uygulaması.
   Suyosunu gelişimini engelleyen CLORTALONIL veya MANCOZEB
   uygulaması. Uygulamaya çim siyahi bir örtüyle kaplanmadan
   önce başlanmalıdır.

 

 


» İklim Haritası

» Tohum Seçimi ve Çim Alanı Tesis Etme

» Çim Hastalıkları

» Terimler Sözlüğü

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ürün ve hizmetlerimiz hakkında soru ve önerilerinizi bizlere mesai saatleri içerisinde aşağıdaki iletişim numaralarımız ve e-posta adresimizden ulaşatırabilir, ayrıca iletişim sayfamızdan, iletişim formumuz direk mesaj gönderebilirsiniz.

Telefon (0242) 340 50 55 (pbx) 
Faks (0242) 340 63 64
E-Posta infoantalya@semillasfito.com